MgKon / O firmie

MgKon jest spółką rodzinną która zapewnia kompleksowe rozwiązania konserwatorskie obiektów zabytkowych. Współzałożycielem firmy jest dyplomowany konserwator dzieł sztuki Marta John-Koziak posiadająca wieloletnie doświadczenie w projektach rewitalizacji i ochronie obiektów dziedzictwa historycznego.

MgKon stosując specjalistyczne technologie współpracuje z konserwatorami dzieł sztuki, historykami oraz artystami plastykami.

Firma MgKon Konserwacja Zabytków Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, założona została w grudniu 2010 roku, z siedzibą w Warszawie:

00-019 Warszawa,
ul.Złota 7 lok.18.

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy-XII Wydział Gospodarczy KRS w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem:
KRS 0000373865
Kapitał założycielski 5000,00
NIP 525-249-47-19
REGON 142811435

Spółkę MgKon reprezentują Członkowie Zarządu:
Marta John-Koziak, Grzegorz John,
oferując pełny zakres specjalistycznych prac konserwatorskich, renowacyjnych, budowlanych na obiektach zabytkowych oraz użyteczności publicznej.Zapraszamy do współpracy.