MgKon / Nasze Realizacje

2017

Roboty konserwatorskie w obrębie ceglanego cokołu Pawilonu ID Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum zdrowia w Tworkach.

2016

Renowacja wnętrza biblioteki , ściany i sufity zdobione sztukaterią w Pałacu Karnickich przy Al.Ujazdowskich 39 w Warszawie.

 

Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej: Program prac konserwatorskich Bramy Lwowskiej Starej.

2016

2016 Renowacja kominów wraz z wymianą obróbek blacharskich i miejscową naprawą pokrycia dachowego budynku Energopol Warszawa S.A. przy Al.Jerozolimskich 53 w Warszawie.

2016

Wymiana wyprawy elewacyjnej w prześwicie bramowym przy ulicy Mokotowskiej 59 w Warszawie.

2016

Remont elewacji, ocieplenie ścian szczytowych, remont logi i balkonów wraz z wyminą obróbek blacharskich budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al.Ujazdowskich 39 w Warszawie.

2015

- Roboty budowlane w zakresie wykonania nawierzchni, instalacji wewnętrznych elektrycznych, montaż tablic informacyjnych oraz prace konserwatorskie reliktów północnego barku Bastionu III w Lapidarium na terenach pofortecznych Starego Miasta w Zamościu realizowane w ramach Projektu "Zamość miasto Unesco, Pomik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki".

 

Nadzór konserwatorski w ramach zadania „Osuszania i izolacji Pałacu Myślewickiego w Łazienkach Królewskich w Warszawie na zlecenie Silten Terbud Sp. z o.o.

Remont elewacji Pałacu Karnickich obecnie siedziby Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.

2013 / 2015

Wrzesień 2013 / Lipiec 2015 - „Przebudowa, budowa, remont i zmiana sposobu użytkowania obiektów oraz urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego” na zlecenie PBM Południe S.A.

2014

Konserwacja pomnika Powstańców Styczniowych z XIX w. wykonanego w wapieniu wraz z wymianą tablic kamiennych. Cmentarz parafialny w Kruszynie.

2013/2014

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach Projektu „Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki” na zlecenie Budimex SA. Etap II. Rewitalizacja Bastionu II i III na zlecenie Budimex S.A.

2013

Przebudowa, budowa, remont i zmiana sposobu użytkowania obiektów oraz urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego.


2012

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach "Kompleksowej modernizacji Oddziału Przyjęciowego wraz z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego" na zlecenie Polbud SA.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach Projektu "Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki" na zlecenie Budimex SA.

2011

Roboty budowlane i prace konserwatorskie w ramach Projektu "Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki" na zlecenie Budimex SA.

Nadzory konserwatorskie nad wytypowanymi obiektami w ramach projektu: "RENOWACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZACHODNIEJ LUBELSZCZYZNY WRAZ Z UTWORZENIEM SZLAKU OBIEKTÓW SAKRALNYCH POWIŚLA LUBELSKIEGO"Nadzór konserwatorski przy renowacji neogotyckiego Rzymskokatolickiego Katolickiego Kościoła Parafialnego p.w.Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

-"Remont i renowacja Kaplicy Matki Bożej w Wąwolnicy"
-"Remont i konserwacja ceglanej elewacji kościoła pod wezwaniem Św. Wojciecha w Wąwolnicy"
-"Wykonanie remontu obiektu Kazimierskiego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Dolnym"
-"Prace budowlane na ceglanej elewacji kościoła p.w Św. Floriana i Św. Katarzyny w Gołębiu"


2011

Konserwacja rzeźby kamiennej "Chrystus pod krzyżem" z Cmentarza w Baranowie Sandomierskim.

Prace konserwatorskie w ramach zadania inwestycyjnego pt. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" na zlecenie PBM "Południe".

Nadzór konserwatorski przy renowacji neogotyckiego Rzymskokatolickiego Kościoła Parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie.

2010

Konserwacja wątku ceglanego w kaponierach i poternach Fortu Sokolnickiego na Żoliborzu w Warszawie na zlecnie PBM "Południe".

Konserwacja zewnętrznych opasek kamiennych Biblioteki Królewskiej w Pałacu pod Blachą.

Konserwacja i renowacja XVIII wiecznego prezbiterium kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lublinie w kooperacji z firmą Art Service.

Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne sztukaterii, marmoryzacji i detali architektonicznych z II p. XVIII wieku w Bibliotece Stanisławowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Aranżacja kolorystyczna wnętrza na podstawie przeprowadzonych badań.

2009

Konserwacja stiukoluster z II p. XVIII wieku w Bibliotece Stanisławowskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Rekonstrukcja i konserwacja reliktów fortyfikacji wazowskich w tzw. Galerii Wazowskiej na podstawie projektu firmy"Fronton" w Zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Rekonstrukcja malowideł w Stancjach Saskich, wraz z odtworzeniem kolorystyki przepierzeń i stolarki na podstawie projektu firmy"Fronton", w Zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Konserwacja barokowego portalu i słupów bramnych w kościele w Raszynie.

2008

Konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych reliktów malowidła wykonanego w technice wapiennej, zdobiącego fasadę Dawnych Sklepów w arkadzie nr 9 w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych reliktów malowidła wykonanego w technice wapiennej, zdobiącego fasadę Dawnych Sklepów w arkadzie nr 2 w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Program prac i nadzór konserwatorski nad konserwacją epitafium Caspra Seuwusa z 1585 r. w ratuszu miejskim we Lwówku Śląskim w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja techniczna i estetyczna jednej z najcenniejszych gotyckich płyt nagrobnych w Polsce, z przedstawieniem śląskiej pary książęcej Henryka I Jaworskiego i Agnieszki, pochodzącej z ok. 1348 r. Płaskorzeźba wykonana w piaskowcu polichromowanym umieszczona w ratuszu miejskim we Lwówku Śląskim. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Program prac i nadzór konserwatorski nad konserwacją epitafium Kaspra Seidlera z 1655 r. w ratuszu miejskim we Lwówku Śląskim w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja techniczna i estetyczna jednych z najcenniejszych gotyckich płyt nagrobnych w Polsce, z przedstawieniem piastowskich książąt opolskich Bolka III i Anny Oświęcimskiej pochodzących z ok. 1380 r. Płaskorzeźby wykonane w piaskowcu polichromowanym umieszczone w kościele franciszkańskim w Opolu. Nadzór konserwatorski rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr. Piotra Niemcewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nadzór konserwatorski alegorii "Czterech pór roku." Pełnoplastycznych barokowych rzeźb, czterech wazonów i dwóch obelisków wykonanych w piaskowcu przeniesionych zgodnie z projektem do ogrodów Muzeum Miejskiego we Wrocławiu. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

 

Scalenie kolorystyczne fragmentu wnętrza gotyckiej baszty wchodzącej w skład średniowiecznych fortyfikacji miasta Opola. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja XVI wiecznego epitafium "Trzech córek Scholca" w kaplicy św. Anny w kościele O.O Franciszkanów w Opolu. Płaskorzeźba wykonana w piaskowcu, złocona. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja epitafium Jana Pruszkowskiego z XVI w., płyta wykonana w marmurze sławniowickim w kaplicy św. Anny w kościele O.O Franciszkanów w Opolu. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja nadbudowy Stancji Saskich w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Prace w kooperacji z firmą INTOP Tarnobrzeg, wykonawcy II BC etapu prac w Arkadach Kubickiego.

2007

Nadzór konserwatorski nad konserwacją renesansowych detali architektonicznych ratusza we Lwówku Śląskim. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. Delegatura w Krakowie.

Konserwacja i renowacja Nadbudowy Stancji Saskich w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Prace w kooperacji z firmą INTOP Tarnobrzeg, wykonawcy II BC etapu prac w Arkadach Kubickiego.

Konserwacja pomnika Powstańców Styczniowych z XIX w. wykonanego w wapieniu. Cmentarz parafialny w Kruszynie.

Konserwacja techniczna i estetyczna gotyckiego maswerku wykonanego w piaskowcu z kościoła O.O Franciszkanów w Opolu. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z Delegatura w Krakowie.

Scalenie kolorystyczne fragmentu muru ceglanego kościoła Św. Jana w Malborku. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z Delegatura w Krakowie.

 

Konserwacja techniczna i estetyczna jednych z najcenniejszych gotyckich płyt nagrobnych w Polsce, z przedstawieniem książąt opolskich Bolka I i Bolka II pochodzących z ok. 1380 r. Płaskorzeźby wykonane w piaskowcu polichromowanym umieszczone w kościele franciszkańskim w Opolu. Nadzór konserwatorski rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dr. Piotra Niemcewicza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z siedzibą w Warszawie.

Konserwacja obrazu sztalugowego "Święta Maria Magdalena" z kolekcji prywatnej.

2006

Konserwacja fragmentu stropu drewnianego z 1644 r., polichromowanego wraz z elementami snycerki złoconej. Kościół parafialny w Miłkowie w gminie Karpacz. Prace w kooperacji z firmą Mieczysław Stec.

Konserwacja jednej z najcenniejszych, renesansowych kamienic w Polsce – Kamienicy Celejowskiej w Kazimierzu Dolnym. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z Delegatura w Krakowie.

Konserwacja jednej z najcenniejszych, renesansowych kamienic w Polsce Kamienicy pod Św. Mikołajem w Kazimierzu Dolnym. Prace w kooperacji z firmą PPKZ S.A. z Delegatura w Krakowie. Obiekt wyróżniony w konkursie budowlanym "Dom 2006" w kategorii Rewaloryzacja obiektów zabytkowych.

Konserwacja kamiennego nagrobka rodziny Karczewskich na cmentarzu komunalnym Św. Rocha w Częstochowie.

2005

Konserwacja zespołu piwnicznego "Krzysztofory" w Muzeum Historycznym w Krakowie. Prace w kooperacji z firmą Francuz Sp. J. z Krakowa.

Konserwacja fortyfikacji Wazowskich w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Prace w kooperacji z firmą INTOP Tarnobrzeg, wykonawcy II etapu prac w Arkadach Kubickiego.

Konserwacja wątku kamiennego i ceglanego elewacji kamienicy z 1932 r. w Częstochowie, konserwacja wnętrz wykonanych w wapieniu jurajskim i cegle. Własność prywatna rodziny Gomoluch.

Konserwacja techniczna zachowanych reliktów malowidła wykonanego w technice wapiennej, zdobiącego fasadę Dawnych Sklepów w arkadzie nr 2 w zespole Arkad Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Prace w kooperacji z firmą INTOP Tarnobrzeg, wykonawcy II etapu prac w Arkadach Kubickiego.

Konserwacja wątku ceglanego wraz z malaturą w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie. Prace w kooperacji z firmą Francuz Sp. J. z Krakowa.

2004

Konserwacja i rekonstrukcja fragmentu malowideł ściennych wykonanych w technice kazeinowej z początku XIX wieku w kościele O.O Franciszkanów w Łodzi. Prace w kooperacji z firmą konserwatorską Piotr Białko.

Konserwacja grobowca rodzinnego Jana Chrząstka wykonanego w piaskowcu z początku XIX wieku. Cmentarz komunalny w Częstochowie.

Konserwacja grobowca rodzinnego Marii Kmity – Zawłockiej wykonanego w piaskowcu z początku XIX wieku. Cmentarz Rakowicki w Krakowie.

Konserwacja malowideł ściennych wykonanych w technice tempery w Gabalaii z początku XIX wieku. Prace w kooperacji z firmą HERITAGE – Egipt. Obiekt: zespół pałacowy Mohameda Allego w Kairze.

Konserwacja malowideł ściennych wykonanych w technice tempery z początku XIX wieku. Prace w kooperacji z firmą HERITAGE – Egipt. Obiekt: zespół pałacowy Muhammeda Alis w Kairze.

Konserwacja XVII wiecznego malowidła ściennego wykonanego w technice wapiennej. Praca wykonana w Pałacu Górków w Krakowie. Prace w kooperacji z firmą konserwatorską Piotr Białko.

Konserwacja XVIII wiecznej klatki schodowej wraz z dekoracyjnymi płytkami ceramicznymi na spocznikach. Praca wykonana w Pałacu Górków w Krakowie w kooperacji z firmą Konserwatorską Piotr Białko.

2003

Konserwacja polichromii temperowej wykonanej na stropie drewnianym XVII wiecznym w Pałacu Górków w Krakowie. Prace w kooperacji z firmą konserwatorską Piotr Białko.

Konserwacja XVII wiecznego portalu wykonanego w kamieniu w Pałacu Górków w Krakowie. Prace w kooperacji z firmą konserwatorską Piotr Białko.

Konserwacja Chrystusa Ukrzyżowanego z kościoła parafialnego w Gidlach. XVII wieczna rzeźba drewniana, polichromowana, złocona. Praca wykonana w ramach praktyk studenckich na zlecenie firmy Rewalex z Wrocławia.

Konserwacja konstrukcji drewnianej ambony wraz ze snycerką z kościoła parafialnego w Koniecpolu. Detal złocony, rzeźby polichromowane, obraz wykonany w technice olejnej.

2002

Konserwacja Carskich Wrót z XVI w., drewnianych, polichromowanych i srebrzonych. Muzeum Ikon w Nowym Sączu. Zlecenie prywatne.

Konserwacja Dwóch aniołów alabastrowych z 1549 roku z nagrobka św. Jacka Odrowąża z klasztoru O.O Dominikanów Krakowie. Praca wykonana w ramach dyplomu. Promotor: prof. dr hab. Ireneusz Płuska.

2001

konserwacja Carskich Wrót z XVI w. Drewnianych, polichromowanych, srebrzonych z Muzeum Ikon w Nowym Sączu. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

Konserwacja Carskich Wrót z XVIII w. Drewnianych, polichromowanych, złoconych kolekcji Wacława Kunca. Praca wykonana w ramach praktyk studenckich.

2000

Konserwacja krakowskich Sukiennic w tym renowacja cegły i tynków. Prace w kooperacji z Pracownią Konserwatorską Stanisława Pałki.

1999

Konserwacja ołtarza głównego w kościele parafialnym w Lipinach Górnych. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

Konserwacja pełnoplastycznej rzeźby Chrystusa. Rzeźba drewniana, polichromowana, złocona z kościoła w Starym Zamościu. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

Konserwacja ołtarza głównego w Lipinach Górnych. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

Konserwacja ołtarza św. Antoniego w Kalwarii Pacławskiej. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych w kościele w Starym Zamościu. Prace w kooperacji ze Studiem Konserwacji Dzieł Sztuki FILIP F&F.

1998

Konserwacja kamiennego epitafium w romańskim kościele w Pogwizdowie. Praca wykonana w ramach praktyk studenckich.

Konserwacja przydrożnej kapliczki wykonanej w piaskowcu z początku XIX wieku. Praca wykonana w ramach praktyk studenckich.

1997

konserwacja kamiennego epitafium umiejscowionego w Lapidarium Legnickim. Praca wykonana w ramach praktyk studenckich.